Theaterproducties

Theaterbureau Klinker werkt in opdracht én neemt zelf initiatieven voor het ontwikkelen en produceren van theaterproducties, vaak over maatschappelijke thema's.

De voorstelling 'Van latere Zorg' met het thema mantelzorg is de nieuwste voorstelling die vanaf oktober 2016 door Nederland trekt. 

De voorstelling 'Over de Kopzorg' ook over en voor mantelzorgers trekt nog steeds door het land en kan nog steeds geboekt worden.

Vanwege het feit dat onze voorstellingen altijd geboekt worden door organisaties om aan hun eigen achterban te laten zien zetten wij nooit onze speellijst op onze site. Onze voorstellingen zijn (bijna) nooit openbaar. Als u contact met ons opneemt kunt u er achter komen of een bepaalde datum nog beschikbaar is. Ook is het mogelijk als u met ons contact opneemt dat u bij één van de optredens een kijkje komt nemen.

Theatervoorstelling ‘Van latere zorg’

De nieuwe theatervoorstelling Van latere zorg is bedoeld om mantelzorgers een hart onder de riem te steken. Hopelijk is deze voorstelling een aanzet om met andere mantelzorgers en hulpverleners in gesprek te gaan. Over de groeiende vraag naar mantelzorgers, over de vraag of je zomaar mantelzorgers in kunt schakelen, of mantelzorgers extra ondersteund moeten worden en wat die extra ondersteuning in zou moeten houden. En wat is de bedoeling van mantelzorgontspanningsdagen?

Een voorstelling waar ook heerlijk om gelachen kan worden, waar je even voelt dat je er echt uit bent maar waar je ook een kijkje neemt in je eigen keuken als mantelzorger. Het doel is dat de voorstelling (h)erkenning biedt, zodat lotgenoten zich gesteund voelen.

Twee mantelzorgers ontmoetten elkaar en raken in gesprek over hun leven als mantelzorger.  Omdat de thuissituatie niet meer verantwoord was hebben zij de zorg overgedragen aan de hulpverlening. Wat betekent dat als je zelf niet meer de regie in handen hebt over het leven van je dierbare?

En ze hebben er een zorg bij gekregen: wat doe je met je dag als je er niet de hele tijd voor de ander hoeft te zijn? Kunnen zij het mantelzorgen wel loslaten? En hebben zij nog de humor en zelfspot die zo kenmerkend was voor hun vroegere bestaan? Wat is er gebeurd in die afgelopen jaren, is het er makkelijker op geworden of juist niet?

De voorstellingen Over de Kopzorg én Van latere zorg kunnen ook samen geboekt worden als avondvullend programma met een pauze van twintig minuten ertussen. De voorstellingen zijn uiteraard ook afzonderlijk te boeken.

Spelers: Hennie Nissen en Inge van Leiden
Tekst en Regie: Gemma van Grinsven
Neem voor meer informatie en voor boekingen contact op met Gemma van Grinsven van Theaterbureau Klinker. Telefoon 06-17544175.

Theatervoorstelling 'Over de Kopzorg'

Theatervoorstelling 'Over de Kopzorg’ is een voorstelling over en voor mantelzorgers. Met deze voorstelling hopen we mantelzorgers een hart onder de riem te steken. Mantelzorgen is zwaar maar het heeft zo weinig zin om bij de pakken neer te gaan zitten. Deze voorstelling laat zien dat uit welk milieu je ook komt of welke nationaliteit je ook hebt, je leven bepaald kan worden door de zorg voor je medemens.

http://www.theaterbureauklinker.nl/plaatjes/Kopzorg.jpg
Twee vrouwen uit een totaal verschillend milieu komen elkaar op latere leeftijd onverwacht weer tegen nadat ze elkaar na de lagere school uit het oog verloren zijn. Hebben zij een totaal verschillend leven geleid of zijn er toch onverwacht opvallend veel overeenkomsten?

Kan je ook nog lachen als je thuis een dementerende man hebt of een partner in een rolstoel?
Er ontwikkelt zich een boeiend gesprek vol met levenservaringen. Dromen die ze hadden en niet uitgekomen zijn veroorzaken hilarische situaties.

Een voorstelling waar heerlijk om gelachen kan worden, waar je even voelt dat je er echt uit bent maar waar je ook een kijkje neemt in je eigen keuken als mantelzorger. Het doel is dat de voorstelling (h)erkenning biedt, zodat lotgenoten zich gesteund voelen. Wij hopen dat de voorstelling 'Over de Kopzorg' de mantelzorger een oppepper geeft en dat het een aanzet is om met andere mantelzorgers en hulpverleners hierover in gesprek te gaan.

Mantelzorgers verdienen het om extra ondersteund te worden. De mantelzorger kan het hierdoor beter aan en beide partijen zijn hier mee gebaat. Mantelzorgers zorgen vaak in de schaduw, maar laten we nou juist eens licht werpen op de mantelzorgers.

De voorstelling 'Over de Kopzorg' trekt al een paar jaar door het land en inmiddels al op 100 plaatsen te zien geweest.  Wij horen vaak dat deze voorstelling ook zeker geschikt is voor hulpverleners, beleidsmedewerkers en vrijwilligers. Organisaties  kunnen boeken bij Theaterbureau Klinker. Telefoonnummer: 06 - 175 44 175.

Spelers: Hennie Nissen en Inge van Leiden
Tekst en regie:  Gemma van Grinsven

Theatervoorstelling 'Wie zorgt er voor mij?' (niet meer te boeken)

Een theatervoorstelling voor en over mantelzorgers. Wie zorgt er eigenlijk voor de mantelzorgers? Een terechte  vraag in een tijd van snelle ontwikkelingen en grote bezuinigingen binnen de zorg. Een  belangrijke vraag omdat de zorg steeds duurder wordt en daarom steeds meer wordt uitgekleed.
Een pijnlijke vraag  omdat de zorg steeds meer op afstand geleverd wordt.

http://www.theaterbureauklinker.nl/plaatjes/wiezorgtervoormij.jpg

Wie luistert hoort de mantelzorger denken:
'Vroeger zag ik nog handen aan het bed, kwam de wijkverpleegkundige nog aan huis. Vandaag de dag schrik ik me rot als de digitale wijkverpleegkundige aanspringt op het scherm.  Ik hoop op voldoende steun van kinderen, buren, familie en vrijwilligers en zo niet dan zal ik het toch zelf moeten doen'.
'Kan ik de zorg nog wel opbrengen? Word ik nog wel voldoende ondersteund door professionele zorg? Waar gaan we naar toe? WIE ZORGT ER VOOR MIJ?!!!”

In 'Wie zorgt er voor mij?' zien we een mantelzorger worstelen met de zorg voor haar man. Haar man die behoorlijk aan het dementeren is. Gelukkig houdt hij veel van muziek en pianospelen. We zien in de voorstelling zowel het begrip als het onbegrip van de hulpverlener. De op het digitale scherm verschijnende verpleegkundige veroorzaakt hilarische momenten. De voorstelling 'Wie zorgt er voor mij?' is theater met muziek, een lach en een traan.

Met deze voorstelling wil Theaterbureau Klinker de mantelzorger zowel een spiegel voorhouden als ontspanning bieden. Er kan heerlijk gelachen en meegezongen worden. Wij komen naar u toe, tenminste als u zelf voor het publiek zorgt en voor een speelvlak van minimaal 25 M2.

Spelers: Paul Kroon en Jeanne van Lieshout
Tekstschrijver en regisseur: Gemma van Grinsven

Theatervoorstelling 'Zorg in stilte' (niet meer te boeken)

'Zorg in stilte' is een theatervoorstelling over mantelzorg. Wie zorgt er vandaag de dag niet voor een ander, vaak in de schaduw, in stilte.Het doel is dat de voorstelling (h)erkenning biedt, zodat lotgenoten zich gesteund voelen. De betekenis voor 'n ander te zorgen en wat dit betekent voor het eigen leven komt duidelijk in deze voorstelling naar voren.

Doe je het wel goed in de ogen van je naasten? Mantelzorgen geeft je voldoening of voel je je ondergewaardeerd? Hoe combineer je het met je eigen leven? Ben je je bewust van wat je allemaal voor een ander doet of is dit heel gewoon?

Wij hopen dat de voorstelling 'Zorg in stilte' je een oppepper geeft en een aanzet is om met andere mantelzorgers en hulpverleners hier eens over te praten en te ervaren dat je een belangrijke partner bent binnen de hulpverlening.

http://www.theaterbureauklinker.nl/plaatjes/ZorgIS.jpg

Theatervoorstelling 'Auti-matisch een Zorg' (niet meer te boeken)

Een theatervoorstelling die bedoeld is voor iedereen die te maken heeft met kinderen, jongeren en volwassenen die een stoornis hebben binnen het autisme spectrum. Dus voor ouders, familieleden, hulpverleners en voor onderwijzend personeel.

Wat is nou autisme en waarom lijkt het alsof er steeds meer mensen zijn met deze stoornis? Tekortkomingen in de sociale interactie en in de communicatie zijn de meest duidelijke kenmerken van een persoon met autisme of met een aan autisme verwante stoornis.
De vraag is of zij zich maar moeten aanpassen of dat wij er meer begrip voor moeten hebben? Is het altijd handig om een etiket te krijgen.

Mensen met een autistische stoornis hebben vaak bijzondere talenten.
(Onze wereld zou er heel wat door gemist hebben als veel grootheden het etiket autisme hadden gekregen).

Als wij ons meer richten op die talenten in plaats van hun beperkingen dan zou het voor de mensen met een autistische stoornis al een stuk makkelijker en aangenamer zijn.

Duidelijkheid en een voorspelbare leef- en leeromgeving zou deze kinderen/ volwassenen kunnen helpen. Maar hoe moet dit in zo'n hectische maatschappij waarin de hele dag ongevraagd zoveel indrukken op ons af komen en waarin we zoveel verplichtingen hebben? Wie maakt zich eigenlijk schuldig aan onbegrijpelijke taal en wie zorgt er voor dat de wereld steeds ongrijpbaarder wordt?
De theatervoorstelling 'Auti-matisch een zorg' is gebaseerd op de verhalen en ervaringen van ouders met kinderen/jongeren met een stoornis binnen het autisme spectrum. Deze kinderen/jongeren hebben allemaal een normaal tot bovennormale intelligentie.

We hopen dat de voorstelling 'Auti-matisch een zorg' een stuk herkenning biedt, aanzet tot een gesprek na afloop en dat het duidelijk wordt dat de mensen met een stoornis binnen het autisme spectrum heel bijzondere mensen zijn waar we rekening mee kunnen houden in ons taalgebruik, binnen de school, in de thuissituatie, eigenlijk overal.

Spelers: Hennie Nissen en Jur den Breejen
Tekst en regie:  Gemma van Grinsven
Liedtekst: Robin Bleeker

Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Rotary Club Nijmegen en het VGZ.

http://www.theaterbureauklinker.nl/plaatjes/autisme5.jpg

Theatervoorstelling 'Bestuurlijke vernieuwing' (niet meer te boeken)

Ook bij de KBO (Katholieke Bond van Ouderen) is het belangrijk om in beweging te blijven en perspectieven te bieden waarmee het besturen aantrekkelijk blijft. Maar hoe blijf je aantrekkelijk? Hoe kun je veranderen als bestuur? Hoe kun je veranderingen invoeren?

De Unie KBO heeft, om deze vragen bespreekbaar te maken, Theaterbureau Klinker gevraagd een theaterstuk te schrijven en uit te voeren. In twee scènes worden situaties uitgebeeld. Voor de deelnemers van de zaal is het zeer herkenbaar en soms ook enigszins confronterend. De humor in het theaterstuk maakt het makkelijker bespreekbaar. De meest uiteenlopende aspecten van het bestuurswerk komen aan bod, zoals het ontbreken van een inwerkperiode voor een nieuw bestuurslid, onduidelijk afspraken over taken van bestuursleden, een dominante voorzitter, het moeilijk kunnen vinden van actieve vrijwilligers, enz. enz. enz.
Aansluitend op de scènes vindt er een discussie plaats met het publiek hoe het een en ander vertaald kan worden naar de eigen lokale situatie en naar het eigen afdelingsbestuur.

“Binnen de KBO is men laaiend enthousiast over dit theaterstuk. Het roept veel herkenning op en maakt daarmee het gesprek los over de manier waarop men de afdelingen bestuurt. Men bespreekt onderling hoe men in de situatie van het theaterstuk zou reageren. Dan komen al snel de verschillen in manier van werken naar boven drijven. Men wisselt met elkaar uit hoe men nieuwe bestuursleden werft. Hoe men taken verdeelt, enzovoort. Het theater maakt de tongen los”, aldus beleidsmedewerker van de UNIE KBO.

Spelers: Inge van Leiden en Ron Vervuurt
Tekst en regie:  Gemma van Grinsven

Na een groot aantal voorstellingen gespeeld te hebben in het land heeft de KBO gekozen om Theaterbureau Klinker opnieuw te vragen om een spel te ontwikkelen, met hetzelfde doel: de manier van werken van afdelingsbesturen bespreekbaar maken.

Inmiddels is het spel klaar: 'Bestuur bekent kleur'. De provinciale bonden van de KBO willen dit spel graag inzetten om met elkaar te proberen om het bestuurswerk te verbeteren. Ook dit zal een middel zijn om afdelingsbesturen te ondersteunen om hun vereniging ‘bij de tijd’ te houden.
Meer informatie over deze voorstelling én het spel 'Bestuur bekent kleur' kunt u krijgen bij de UNIE KBO, Julianaplein 2, ‘s-Hertogenbosch.